Grondverzet

Schmitz Hoveniersdoet alle werkzaamheden in eigen beheer. Het uitvoeren van grondwerk hoort daar vanzelfsprekend bij. Omdat wij over groot materieel beschikken, kunnen wij ook grote werkzaamheden aan.

 

Wij graven:

  • Funderingen
  • Poeren
  • Bouwputten
  • Opritten
  • Vijvers
  • Afgravingen
  • Ontgravingen
  • Grondverbetering
  • Grondwerk en egalisatie voor de aanleg van tuinen

 

Transport en vergunningen

Onze dienstverlening gaat verder dan het graven alleen. Wij zorgen ervoor dat de vrijgekomen grond op een milieubewuste wijze wordt afgevoerd. Daarvoor regelen wij niet alleen het transport, we helpen u zo nodig ook met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

 

button informatie